Floris de Jonge maakt generatieve kunst in Nodebox en tekent dit met penplotters. Generatieve kunst (‘generative art’) is de verzamelnaam voor digitale kunst die tot stand komt door uitvoering van een computerprogramma waarin een gecontroleerde mate van toeval een rol speelt. Parameters waarbinnen dat plaatsvindt worden door de kunstenaar bepaald. Dat wil zeggen dat met uitvoering van een programma een proces in gang wordt gezet dat uitmondt in een min of meer autonome productie van kunstwerken waaruit de kunstenaar selecteert.

Nodebox is een ‘node-based visual language for generative art’ gebaseerd op Python. Kunstwerken die met deze software worden gegenereerd zijn ieder uniek omdat ze tot stand komen op basis van een numerieke waarde die als input dient (een zogenaamde ‘random seed’). Door verandering van variabelen in het programma kan een grote variatie aan werk worden gegenereerd.

Het resultaat is vervolgens getekend met een penplotter. Een penplotter is soort robotarm waaraan een normale pen of stift of ander tekengerei kan worden bevestigd. Deze machine wordt aangestuurd door software die bepaalt of de pen omhoog, omlaag of opzij moet. Op die manier kan de plotter geprogrammeerd worden om prints (plots) te maken. Een penplot komt tot stand door een echte pen op echt papier. Daarmee dragen fysieke eigenschappen van het materiaal bij aan de uitstraling van het werk.

Deze penplots zijn te koop.
Laat bij interesse een bericht achter via het contactformulier.